Дървен материал от Авджи Лес ЕООД

Дървен материал от Авджи Лес ЕООД

Централен офис

Село: Бунцево
Община: Якоруда
Телефон: 0888 39 21 03
П.К.:2792

Авджилес
Цех 1

Град: Якоруда
Област:Благоевград
Телефон: 0888 39 21 03; 0885 28 15 24
П.К.:2790

Авджилес
Цех 2

Село: Бунцево
Община:Якоруда
Телефон: 0888 39 21 03; 0885 28 15 24
П.К.:2792

Avdji les

Фирма "АВДЖИ ЛЕС" ЕООД е с дългогодишен опит в дърводобива, производството и търговията на иглолистен сух дървен материал, добит от Рило-Родопския масив.
Фирмата ни успешно устоява на променящите се пазарни условия и съумява да разшири кръга на своите партньори, гарантирайки качество и навременно обслужване.

Предлаганият от нас сух дървен материал отговаря на всички законоустановени изисквания, както и сертификати, необходими за успешното търгуване на международни пазари. Към настоящия момент разполагаме с два производствени цеха.

Обадете се сега
X

Съдържанието е защитено!

Съдържанието е защитено!